(MCSR) Toca


Grampu Mecânicu di Unicu Corda, tchomadu tam Grampu di Toki Simplis, kumpudu ispecialmenti pa gruas (suma gruas ki sta na barcus) ku só um únicu arrancada ku cabu. Um mecanismu na grampu, blokia/disblokia kil grampu pa pudi iabri ou fitcha cada bias ki toca tchon. Es sistema i muitu mas prifiridu, si tem nim si um cabu disponível.

Djubi produtu

  (MC2R) Dus-Corda


  Grampu Mecânicu di Dus Cabu i usadu pa manipula manga di tipus di material di granel finu ku reia, principalmenti ku gruas ku ta tené dus bobinas di cabu. Dizenhu fassidu na midida i ta dipindi di kil ki clienti pidi, kila tudu pa pudi adapta ku pesu global, istrutura ki pricis, relaçon di carga ki na usadu, nível di intchissimentu i fundura di coba, suma tam regulamentus ki toca ku ambienti na purtus ou utrus instalaçon.

  Djubi produtu

   (MC4R) Quatru-Corda


   Grampu Mecânicu di Quatru Corda i utilizadu pa manipula manga di tipus di material di granel finu ku reia. Si Dizenhu fassidu na midida i i ta dipindi di kil ki clienti pidi, na sintidu di adatal na pesu global, istrutura ki pricis, relaçon di carga ki na uzadu, nível di intchissimentu ku força di koba, suma tam na regulamentus di ambienti na purtu ou utrus kau di tarbadju.

   Djubi produtu

    (MCHT) Acionadu ku Mon


    É Grampu Mecânicu Manual (Djundadu ku Mon) tené um mecanismu, ki tené um corda pa lantanda/rianta grampu i um corda pa iabri grampu ku mon (Djundadu ku Mon) pa um utru máquinista na tchon, I ta djundal pa kau di rianta carga (iabridu na ar).

    Djubi produtu